فرایند تولید قیر

  • تاریخ نشر : خرداد ۱۶, ۱۴۰۲
  • نویسنده : سپاهان ایرانیان
  • تعداد بازدید :


فرآیند تولید قیر

قیرهای نفتی از سه فرآیند استحصال مستقیم, (Straight Run) هوادهی (Air Blowing) و اختلاط (Blending) تولید می شوند.

  • فرآیند Straight Run : در زمانی که مشخصات برش ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه با مشخصات قیر مشابه باشد، برش فرآیندی با عنوان قیر بعنوان محصول نهایی دریافت می شود.
  • فرایند Air Blowing : زمانی که برش ته مانده برج تقطیر در خلاء (VB) پالایشگاه، مشخصات مشابه قیر نداشته باشد لذا در این‌صورت VB بعنوان ماه اولیه به واحد قیر سازی منتقل شده و با فرایند هوادهی در راکتور همراه با واکنش های اکسیداسیون، دهیدرژناسیون و پلیمریزاسیون و با کنترل پارامتر های عملیاتی قیر با گرید های مختلف تولید می گردد. این فرآیند به دو روش پیوسته (Continues Process) و ناپیوسته (Batch Process ) صورت می گيرد.
  • فرایند Blending : فرآیند اختلاط برش های مختلف فرآورده های نفتی (با فرمولاسیون بهینه) ، با دستیابی به مشخصات استاندارد قیر
مشاوره تلفنی