مـجتمع تـولید قـیر و عـایق های رطـوبتی سپاهان ایرانیان

رشد روز افزون علوم بازرگانی و افزایش چشمگیر آن در کلیه امور واردات و صادرات موجب شده است که جوامع و کشورهای زیادی به این مقوله روی آورند و به آن اهمیت دهند.
در این میان توسعه و بکارگیری ارتباطات به این حرکت شتاب خاصی بخشیده و در سالهای اخیر علاوه بر استفاده از این علم قراردادی های میان کشورها باعث رونق اقتصادی کشورها شده است.
شرکت قیر سپاهان ایرانیان با بیش از یک دهه فعالیت که در حال حاضر دفتر مرکزی آن در اصفهان و کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی سگزی اصفهان می باشند.

ادامه مطلب

سپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیرسپاهان ایرانیان انواع ایزوگام و قیر.......

رشد روز افزون علوم بازرگانی و افزایش چشمگیر آن در کلیه امور واردات و صادرات موجب شده است که جوامع و کشورهای زیادی به این مقوله روی آورند و به آن اهمیت دهند.
در این میان توسعه و بکارگیری ارتباطات به این حرکت شتاب خاصی بخشیده و در سالهای اخیر علاوه بر استفاده از این علم قراردادی های میان کشورها باعث رونق اقتصادی کشورها شده است.
شرکت قیر سپاهان ایرانیان با بیش از یک دهه فعالیت که در حال حاضر دفتر مرکزی آن در اصفهان و کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی سگزی اصفهان می باشند.

ایزوگام سپاهان ایرانیان در راستای توسعه بازار خود به بازارهای جهانی، پیوسته فرصت‌های بالقوه صادرات را زیرنظر دارد. در حال حاضر محصولات این شرکت به کشورهای ترکمنستان ، ارمنستان ، افغانستان ، پاکستان ، عراق ، قطر ، عمان ، تانزانیا و چند کشور دیگر در منطقه خاور میانه و آفریقا صادر می‌شود.

مشاوره تلفنی